گلیسیرین

گلیسیرین چیست؟ گلیسیرین یک ترکیب ارگانیک است که به طور رسمی به عنوان گلیسرول شناخته می شود. منابع تولید آن عبارتند از : روغن حیوانی و روغن گیاهی. گلیسیرین مایع…