لیست محصولات موجود

لیست مواد اولیه موجودنام اختصارینام تجاریکشور تولید کننده
مونو دی گلیسریدDMG-GMS|E471MYVEROL 18-04 KKERRY هلند
پلی گلیسرول پلی رسینولئاتPGPR|E476ADMUL 1408KERRY هلند
پلی گلیسرول پلی رسینولئاتPGPR|E476ADMUL CHOCO FLOWKERRY هلند
پودر ژل کیکGel cake powderMYVATEX TEXTURE LITE KERRY هلند
پودر خامهWhipped CreamWHIPTERME 8313KERRY هلند
پودر خامه غیر لبنی 35NDCNon Dairy Creamer 35KERRY هلند
پودر خامه غیر لبنی 32NDCNon Dairy Creamer 32KERRY هلند
پودر حالت دهنده فومرFoaming CreamerFoamig Cream L-8094KERRY هلند
پلی گلیسرول استرPGE|E475ADMUL PGE 1405KERRY هلند
سدیم استئارویل لاکتیلاتSSL|E481ADMUL SSL 1078KERRY هلند
هایفوماHYFOAMAHYFOAMA DSNKERRY هلند
امولسیفایر ترکیبیReplace Palsgaard 6151MYVATEX SMOOTHKERRY هلند
امولسیفایر ترکیبیReplace Palsgaard 1302MYVATEX 407KERRY هلند
پودر ژل کیکGel cake powderAdmul EmulSpong 5500KERRY هلند
زلاتینبلوم 260PB Gelatin
ژلاتینبلوم 240PB Gelatin
پودر کاکائوDark Brown 20-22DarkBrown 20-22Royal Ingredientsهلند
پودر کاکائوDark Brown 10-12DarkBrown 10-12Royal Ingredientsهلند
پودر کاکائوbrown 10-12brown10-12Royal Ingredientsهلند
پودر کاکائوreddish brown 10-12Reddishbrown10-12Royal Ingredientsهلند
لستینهند
اسید سیتریک خشکچین
اسید سیتریک آبدارچین
زانتانچین
کارامل انواع تیپ هاهند